Pellets Vandersteegen Bree

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Al de teksten lay-out en afbeeldingen van deze website vallen onder de bescherming van de wet op auteursrechten. Kopieën, bewerkingen en of wijzigingen van deze gegevens zijn niet toegelaten tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is gegeven. Inbreuken hierop kunnen leiden tot een gerechtelijke vervolging. Vandersteegen Pellets kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of de door deze website ter beschikking gestelde informatie. Deze website bevat links naar andere websites of pagina’s.
Vandersteegen Pellets is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina’s.


Privacy policy

Wanneer u contact met ons opneemt via deze website en u uw gegevens achterlaat, zullen deze gegevens nooit doorgegeven worden aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht worden door een gerechtelijke instantie in het kader van een inbreuk. Uw persoonlijke gegevens worden in onze bestanden opgenomen en gebruikt voor ons klantenbestand en om u te informeren over nieuwe producten of komende acties.Indien u meent dat er een onregelmatige inbreuk is gepleegd op uw privacy, wordt u verzocht ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wij zullen dan onmiddellijk er alles aan doen om dit probleem op te sporen en op te lossen.


Verkoopsvoorwaarden

art. 1 Prijzen
• Al de prijzen zijn weergegeven in EURO inclusief BTW.
• Transportkosten en waarborgpalleten worden bijkomend aangerekend tenzij anders vermeld op de offerte.
• De prijzen kunnen op elk moment wijzigen.
• We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor typ- of andere fouten in onze aanbiedingen en elders op de website.

art. 2 Betaling
• Alle leveringen en afhalingen dienen betaald te worden in EURO.
• Leveringen dienen betaald te worden met Cash, Ecocheques of vooraf met overschrijving.
• Afhalingen kunnen betaald worden met Bankcontact, Ecocheques of Cash.
• Bij de aankoop van een pelletkaart dient de volledige waarde van de kaart te worden voldaan.
• Bij deelname aan de zomeraankoop dient u de volledige waarde van uw aankoop tijdens de actieperiode te voldoen.

art. 3 Eigendom en wanbetaling
• Al de producten blijven eigendom van de verkoper totdat het volledige bedrag van de aankoop is voldaan.
• Bij niet betaling van het aankoopbedrag op de vooraf gestelde termijn wordt de aankoop verbroken en kan de koper op geen enkele manier nog
aanspraak maken op de producten en actievoorwaarden. Bij deze wanbetaling wordt tevens een schadevergoeding aangerekend aan de koper van
10% van het aankoopbedrag met een minimum van 50 EUR.

art. 4 Bestelling
• Indien u uw bestelling hebt ingegeven via de website is deze bindend wanneer u een bevestiging ontvangen hebt via email.

art. 5 Levering
• Levering kan pas uitgevoerd worden indien de volledige betaling van de producten is voldaan, tenzij anders afgesproken.
• Producten worden geleverd op het opgegeven adres op de vooraf afgesproken datum.
• Indien de producten niet kunnen geleverd worden binnen de 30 dagen kan van de aankoop worden afgezien. De betaalde sommen zullen dan binnen de 14 dagen worden terugbetaald.
• Voor het niet of laattijdig leveren kan nooit een schadevergoeding geëist worden.

art. 6 Herroepingsrecht
• De Belgische wet op handelspraktijken van 14 juli 1991, laat de consument toe om binnen de 14 dagen na ontvangst van het product af te zien van zijn aankoop. Hiervoor dient de koper de verkoper binnen deze termijn (14 dagen) op de hoogte te stellen en te producten terug te bezorgen. Deze producten moeten in oorspronkelijke, onbeschadigde en volledige staat zijn. Bevuilde of beschadigde verpakkingen worden niet terug genomen.
• De terugbetaling van de restwaarde, verminderd met de leveringskosten, zal gebeuren binnen de 30 dagen.

art.7 Garantie
• Voor de garantie van de producten baseren we ons op de garantie van de fabrikant.
• Bij problemen zullen we steeds tot een consensus trachten te komen tussen koper, verkoper en fabrikant.

art. 8 Goedkeuring
• De koper verklaart zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden bij het plaatsen van zijn bestelling. Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaar-
den kunnen worden bekomen maar zijn pas geldig indien ze schriftelijk bevestigd worden bij de bevestiging via mail.

art. 9 Toepasbaar recht
• Op al onze verkopen en verkoopsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Voor ieder geschil tussen koper en verkoper zijn uitsluitend de
rechtbank van het plaatselijk gerechtelijk arrondissement bevoegd.